کلیدواژه‌ها = سوره نحل/ الذکر/ ما نُزّل الیهم/ وحی تفسیری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مراد از «الذِکْر» در آیه 44 سورۀ نحل

دوره 23، شماره 89، زمستان 1397، صفحه 120-139

عباس اسماعیلی زاده؛ سمانه فتحی