کلیدواژه‌ها = تاریخ‌گذاری
تعداد مقالات: 3
1. درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره عادیات

دوره 22، شماره 85، زمستان 1396، صفحه 54-83

حسین جدی؛ ابراهیم اقبال


2. مخاطب شناسی و تاریخ گذاری آیه 91 سوره انعام

دوره 21، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 52-73

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد


3. تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر

دوره 20، شماره 76، پاییز 1394، صفحه 112-139

ابراهیم اقبال؛ عبدالهادی فقهی زاده