سیر پژوهش در فرهنگ واژگان قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 نویسنده در آغاز دو ویژگى طرح را بر مى‌شمارد 1 - کشف وجود معنایى واژه‌ها بر اساس آسان سازى ترجمه 2 - تدوین به دو زبان فارسى و انگلیسى. سپس مراحل کار پژوهش را در گروه عربى توضیح مى‌دهد. نخست منابع مورد استفاده را نام مى‌برد و روش دسته بندى واژه را شرح مى‌دهد. در ادامه چگونگى تحقیق در منابع و مشکلاتى که فرا روى پژوهش وجود دارد، از جمله اختلاف منابع و چگونگى تحلیل آنها را با ذکر نمونه‌هایى روشن مى‌کند. آن گاه مرحله معادل یابى و چگونگى کار در این مرحله را توضیح مى‌دهد. سپس کیفیت شناسایى مترادفها و متضادّها و نیز چگونگى همایش واژه‌ها را بیان مى‌کند و در پایان نمونه‌هایى در مورد چند واژه ذکر مى‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

16

نویسنده [English]

  • G P