سرمقاله: شهیدین، منادیان قرآن ناطق

نویسنده

سردبیر


عنوان مقاله [English]

al-Shahīdayn, dvocates speaking Quran

نویسنده [English]

  • Ahmad Torabi