عصمت آدم (ع) در ترازوی نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه

چکیده

این مقاله بحث نافرمانی آدم (ع) در بهشت و وسوسه او به‌وسیله شیطان که طبعاً با عصمت و پیامبری او ناسازگار است را بررسی می کند. برای رفع این تعارض، از سوی متکلمین و مفسرین توجیهاتی آورده شده، مانند: فعل آدم (ع) ترک اولی بوده است، بهشت مذکور، مکان تکلیف نبوده است، نهی ارشادی بوده است نه مولوی، نهی تکوینی و یا آزمایشی بوده است، نه تشریعی. نویسنده، پس از ارائه نظرات همراه با توجیهات و ادله آنها، به بررسی و نقد هر یک پرداخته و از استنادات قرآنی، روائی و عقلی بهره برده است. آنگاه در نتیجه گیری بیان می کند که آدم (ع) مرتکب نافرمانی وگناه شد و بنابراین مستحق کیفر بوده است ولی این در زمانی رخ داد که هنوز به مقام رسالت و پیامبری نرسیده بود. خداوند، او را پس از توبه و استغفار، مورد هدایت ربانی قرار داد و به مقام عصمت رسانید.با این بیان، هیچ گونه منافرت و تناقضی در میان نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adam's Infallibility in the Scale of Criticism

نویسنده [English]

  • Muḥammad Hāshim Zamānī
چکیده [English]

This article analyzes a theological and, to some extent, controversial arguments, namely, Adam's disobedience in paradise and his temptation by the Satan, which is naturally incompatible with his infallibility and prophethood. Thus, in order to dissolve this contradiction, theologians and interpreters have made justifications such as: Adam's action had been an "abandonment of the preferable"; that paradise had not been a place of obligation; it had been an exhortative rather than obligatory prohibition; and it had been a generic rather than legislative or experimental forbiddance. We have made a critical review of this issue by presenting their comments, justifications, and evidences and proceeded to analyze the issue with the Qur'anic, traditional, and rational reasoning, reaching the conclusion that Adam (A.S.) had committed disobedience and sin and deserved the chastisement while he had not yet attained prophethood; nevertheless, after his repenting and praying for forgiveness, God selected him, accepted his repentance, and gave him Divine guidance, and he achieved the status of infallibility. Therefore, with this consideration, there remains no incompatibility or contradiction, therein.