نویسنده = فرشته فرضی شوب
تعداد مقالات: 1
1. هنجارگریزی نحوی در گفتمان قرآنی

دوره 24، شماره 90، بهار 1398، صفحه 31-50

فرشته فرضی شوب؛ مهدی محمدی نژاد