ادیان آسمانی و گفت‏وگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 در این مقاله، مبانى مشترک و ویژه در مورد وحى و نبوت با استناد به عهدین و قرآن و تفاسیر آنان مورد بررسى قرار گرفته است. مفاهیم و آموزه‌هاى موجود در ادیان حکایت از آن دارد که نقاط مشترک بیش از نقاط افتراق است و باید براى بهتر فهمیدن عقاید یکدیگر، گفت‌وگوى میان ادیان را بر پایه مشترکات آغاز کرد. نویسنده، پس از یاد کرد تلاشهاى متألهان ادیان در جهت تقویت گفت‌وگو میان پیروان ادیان و ضرورت تداوم تلاشها و گفت‌وگوها، از مفهوم نبوت، عناوین نبى در تورات، مرزهاى نبوت - انتخاب نبى، تعداد پیامبران، درجات پیامبران و اطاعت از انبیا -، پیامبران زن، پیامبران خیالى و آموزه‌هاى انبیا به صورت مقایسه‌اى بحث کرده است. سپس معناى معجزه، استناد معجزه به خداوند و معجزات انبیاء در عهدین و قرآن آمده، در ادامه، عصمت پیامبران - عصمت در دریافت و ابلاغ وحى، عصمت عملى انبیا، عصمت در اعتقادات -، نحوه انتخاب موسى به رسالت، اعطاى معجزات به او، میقات و دریافت الواح دهگانه موسوم به ده فرمان، و ولادت و رسالت حضرت مسیح، کالبدشکافى معناى وحى، نجات‌بخش بودن وحى، گناه ذاتى، فدیه و رستاخیر مسیح با استناد به عهدین و قرآن به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده در آخر، فهرستى از مشترکات و اختلافات قرآن و عهدین را برشمرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revealed Religions and Interfaith Dialog

نویسنده [English]

  • A’zam Parcham
چکیده [English]

A question is raised in this article as to whether there are enough commonalties between the Qur’an and the Testaments on the basis of which a dialog can be carried out between the followers of the two faiths. Also, on the basis of a scientific-comparative Method commonalties of the Qur’ an, the Torah, and the Gospel are explored. It is then tried to prove that in the issues such as Prophethood, Miracles, Infallibility, Moses as being the Interlocutor” of Allah, his appointed time (miqaat) and receiving of the Tablets, Jesus as the Word of Allah, Revelation and its being redemptive, commonalties are greater in number than discrepancies, and that dialogs among different religions must be initiated on the basis of such commonalties in order to attain a better understanding of each other’s opinions, and thus a fundamental recognition of doctrines of religions as well as a deeper understanding among their followers would be achieved, paving the way for a peaceful coexistence among them.