نقش متربی در تربیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

نویسنده با طرح این پرسش که سهم مربی در تربیت با سهم متربی چه نسبتی دارد؛ برابر است یا بیشتر و یا کمتر، نخست به مفهوم شناسی واژگان مربوط به تربیت در قرآن همچون تربیت، تزکیه، انبات و صنع پرداخته، سپس معیارهای مربی یا متربی محوری را مورد بحث قرار داده است. آن‌گاه از دیدگاه غربیان راجع به این پرسش سخن گفته‌ است و در ادامه دیدگاه قرآن را توضیح داده است. بر اساس نتیجه‌گیری نویسنده، دیدگاه قرآن متربی محور است، نه مربی محور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Trainee’s Role in Education

نویسنده [English]

  • Sayyid Mūsā Ṣadr
چکیده [English]

Raising the question as to what the relation is between the educator’s contribution to education and that of the one being educated (trainee) – whether it is equal, more, or less – the writer first deals with the conceptology of the words related to education such as training, purification, germination, and production, and then discusses the standards for trainer- or trainee-centeredness. He goes on, then, to talk about the Westerners’ viewpoint concerning this question and goes on to explain the Qur’an’s view in this respect. As per the writer’s conclusion, the Qur’an’s viewpoint is trainee-centered, rather than trainer-centered.