بازشناسی و تحلیل کمّی منابع کتاب «التفسیر الاثری الجامع» مطالعه موردی سوره حمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

2 استادیار دانشگاه الزهرا (س)

10.22081/jqr.2018.49837.1857

چکیده

شناخت منابع یک اثر، کمک شایانی به فهم آن اثر می‌کند و از جمله مسائلی است که موجب افزایش بینش و محتوای علمی اثر می‌شود. یکی از آثار در حوزه تفاسیر روایی که در قرن اخیر به رشته تحریر درآمده، کتاب «التفسیر الاثری الجامع» است. این کتاب دربردارنده ارجاعات مختلف از تفاسیر شیعی و اهل سنّت است. در این مقاله به بازشناسی و تحلیل کمّی منابع استفاده شده در تفسیر سوره حمد در این کتاب پرداخته شده و با تفکیک موارد، در جداول مخصوص به خود درج شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار، جداول و نمودار‌های مقایسه‌ای تشکیل شده و به تحلیل آماری منابع پرداخته شده است. در نهایت از تحلیل نمودارها نتایجی حاصل شده که در بررسی و شناخت این کتاب مفید است؛ ضمن آنکه مطالعه موردی سوره حمد در بازشناسی منابع کتاب، اتقان این کتاب را مبرهن می‌گرداند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Quantitative Analysis of Ayatollah Ma'refat's Book of Attafsirol athari aljami' References: A Case Study of Hamd Chapter

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Motieyan Najar 1
  • Fatemeh Alayee Rahmani 2
1 M.A Candidate of Azzahra University
2 Assistant Professor of Azzahra University
چکیده [English]

Knowing the references of a piece of writing is of paramount significance in knowing that work and is considered as one of the issues which leads to enhancing the insight and understanding of the content of that book. Attafsirol athari aljami' is one of the works in the recent century written in the field of tradition interpretation. This book includes various references from shia and sunni interpretations. The present paper is to recognize and to perform a quantitative analysis of the used references of interpretation of Hamd chapter in separate items tabulated in specific tables. In the next phase, using related software, comparative tables and charts are illustrated and the statistical analysis of these references is provided. The results which are useful for studying and recognizing this book have been finally yielded and presented. Likewise, case study of Hamd chapter in recognizing this book's references has attributed the firmness of this book.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Ma'refat
  • tradition interpretation
  • interpretation references
  • Hamd chapter
1. ابن بابویه، محمدبن علی شیخ صدوق (۱۴۱۳ق)، من لایحضره الفقیه، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

2. ابن خلکان، احمد‌بن محمد (بی‌تا)، وفیات الأعیان وأنبا أنبا الزمان، بیروت: دارالکتب العلمیه.

3. ابن کثیر، اسماعیل‌بن عمرو (۱۴۱۹ق)، تفسیر القرآن العظیم،بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون.

4. ابونعیم اصفهانی، احمد (۱۹۳۴)، ذکر اخبار اصبهان، بی‌جا: س. ددرینگ، لیدن.

5. بیهقی، علی‌بن زید (۱۳۱۷)، تاریخ بیهقی، احمد بهمنیار، تهران: بی‌نا.

6. پارسا، فروغ (1383)، «التفسیر الجامع الاثری»، کتاب ماه دین، شماره 3 و 4، ص 68-87.

7. تهرانی، آقا بزرگ (۱۴۰۳ق)، الذریعةالی تصانیف الشیعة، بیروت: دارالاضواء.

8. خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۳ق)، معجم رجال الحدیث، بی‌جا: بی‌نا.

9. ذهبی، محمدبن احمد (1414ق)، سیر اعلام النبلاء، بیروت: مؤسسة الرسالة.

10. زرکلی، خیرالدین (1989)، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب والمستعربین و المستشرقین، بیروت: دار العلم للملایین.

11. سبحانى، جعفر (1418ق)، موسوعة طبقات الفقهاء، قم: مؤسسه امام صادق7.

12. صدر، حسن (۱۳۷۰)، تأسیس الشّیعة لعلوم الاسلام، بغداد: بی‌نا، چاپ افست تهران، بی‌تا.

13. قرطبی، محمد‌بن احمد (بی‌تا)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت: دارالفکر.

14. کلینی، محمد‌بن یعقوب (۱۳۶۳)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

15. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق)، بحارالانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء.

16. معرفت، محمدهادی (بی‌تا)، التفسیر الاثری الجامع، قم: التمهید.

17. معرفت، محمدهادی (1380)، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، قم: التمهید.

18. نجاشی، احمدبن علی (بی‌تا)، رجال نجاشی، تحقیق موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

19. نصیری، علی (1385)، آشنایی با علوم حدیث، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدریت.

20. Fred Leemhuis, (1981) ,"MS. 1075 tafs ¦ â r of the Cairene Da ¦ r al-Kutub and Muga ¦ hid's Tafsir ", in Proceedings of the Ninth Congress of the Union Europe ¨ enne des Arabisants et Islamisants , ed. Rudolph Peters, Leiden: Brill.