اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در میان مفسرانی که به وجود غرض واحد در هر سوره اعتقاد دارند، دو رویکرد توصیفی و استدلالی برای شناسایی غرض سوره وجود دارد. در رویکرد استدلالی، مفسر تلاش می‌کند با تکیه بر شواهد درون‌متنی و برون‌متنی، غرض سوره را کشف نموده، کیفیت راهیابی خود را به غرض سوره به‌طور مستدل و ضابطه‌مند بیان نماید. مفسرانی که برای کشف استدلالی غرض سوره‌ها تلاش کرده‌اند، از شش رهیافت مختلف در این مسیر استفاده کرده‌‌اند. در این نوشتار نگارنده تلاش می‌کند با ارزیابی و اعتبارسنجی رهیافت‌های مختلف، میزان اعتبار هر رهیافت را در فرآیند کشف غرض سوره مشخص نماید و در انتها رهیافتی جامع برای کشف غرض سوره‌های قرآن پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Approaches to Discursive Unveiling of the Intention of the Sūras of the Qur’ān

نویسندگان [English]

  • Muhammad Khamegar 1
  • Hasan Naqizadeh 2
  • Muhammad Ali Rezaee Kermani 2
چکیده [English]

There are two descriptive and discursive approaches for identifying the intention of the sūra among the interpreters who believe in the existence of a single intention in each sūra of the Qur’ān. In the discursive approach, the interpreter tries to uncover the intention of the sūra with reliance on the intra-textual and extra-textual evidences and explains his quality of gaining access to the intention of the sūra in a well-reasoned and systematical way. The interpreters who have attempted the discursive unveiling of the intention of the sūras have employed six different approaches to this end. Through evaluation and validation of different approaches, the writer tries in this research to specify the degree of validity of each approach in the process of unveiling the purpose of the sūra. In conclusion, he suggests an inclusive approach for unveiling the intention of the sūra.