راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

1- فصلنامه از تمامی مقالات در حوزه علوم و معارف قرآن استقبال می‌کند.

2- مقالات باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه‌پردازی، نقد علمی، ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

3- هیأت تحریریه فصلنامه در تلخیص، اصلاح، ویرایش علمی و ادبی مقاله آزاد است.

4- مقاله قبلاً در نشریات دیگر چاپ نشده و هم‌زمان برای مجله دیگر نیز فرستاده نشده باشد.

5- مقالات به صورت تایپ شده در محیط WORD با پسوند DOCX (حداکثر در 7500 کلمه) و با فونت B lotus، از طریق سامانه ارسال مقالات به آدرس http://jqr.isca.ac.ir ارسال شود.

6- چکیده فارسی و لاتین (حداکثر در 150 کلمه) و کلید واژه‌های مقاله (حداقل 3 و حداکثر 8 واژه) به همراه مقاله ضمیمه شود.

7- رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه‌گذاری در نگارش مقاله الزامی است.

8- شیوه‌های استناد بایستی به صورت درون‌متنی بین پرانتز به شرح زیر باشد:

 • قرآن: آیات داخل گیومه درج شده و سپس نام سوره و شماره آیه (داخل پرانتز) آورده شود. نمونه: «الحَمدُ لِلهِ رَبِّ العالَمین» (حمد: 1). در صورت لزوم، ترجمه در ادامه و داخل گیومه بیاید.
 • کتاب: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر، شمارۀ جلد: شمارۀ صفحه، مثال: منبع فارسی با صفحات متناوب (مطهری، 1360: 1/200-220) و با صفحات متفاوت (امینی، 1387: 1/ 200 و 207).

منبع انگلیسی با صفحات متناوب (Kant, 1788: 224-288) و با صفحات متفاوت (Kant, 1788: 44, 288).

 • مقاله: (نام خانوادگی، سال انتشار اثر: شمارۀ صفحه. مثال: یاسری، 1385: 75).

تذکر:

ـ اگر از یک نویسنده، بیش از یک اثر در مقاله استفاده شود، در صورت اشتراک زمان انتشار آنان، پس از سال انتشار، با ذکر حروف الفبا در گیومه از یکدیگر متمایز شوند. مانند: (مطهری، 1360 «الف»: 200) یا (مطهری، 1360 «ب»: 145).

ـ اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی یک نفر می‌آید و با واژه «دیگران» به دیگر مؤلفان اشاره می‌شود.

ـ اگر به دو اثر از یک نویسنده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جای تکرار نام نویسنده، از واژه «همو» استفاده می‌شود و به جای تکرار منبع و سال «همان» درج شود. در ارجاع به منابع لاتین در متن به جای واژه «همان» از «Ibid»، «همو» از «Idem» و «پیشین» از «op.cit» استفاده شود.

 • احادیث و متون عربی (با قلم بدر) ترجمه شده و در متن آورده شود.
 • معادل لاتین کلمات غیرفارسی و تلفظ واژگان و اصطلاحات مهجور داخل متن و پرانتز بیاید و توضیحات دیگر در پاورقی آورده شود؛

9- فهرست منابع و مآخذ (کتاب‌نامه) در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر تدوین و درج شود:

 • کتاب‌ها: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب یرانیک)، مترجم، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.
 • مقالات: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه (ایرانیک)، دوره و شماره نشریه، شماره صفحات مقاله؛ مانند: (ص 25-45).
 • منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام (تاریخ مشاهده منبع در سایت یا وبلاگ)، «عنوان مقاله یا نوشته»، آدرس دقیق اینترنتی یا دسترسی (سی‌دی و ...).
 • پایان‌نامه‌ها: نام خانوادگی، نام (سال دفاع از رساله)، عنوان رساله، مقطع تحصیلی، گروه، نام دانشکده، دانشگاه.
 • در صورتی که سال انتشار قمری باشد، با حرف «ق» مشخص شود (1414ق).

10- یادداشت‌های توضیحی با ذکر شماره در آخر مقاله قبل از منابع و مآخذ درج شود.

 

ویژگی‌های محتوایی مقاله

1) فایل اول شامل:

 • مشخصات کامل، رتبه و عنوان علمی، آدرس، شماره تلفن و پست الکترونیکی سازمانی نویسنده یا نویسندگان؛
 • در صورتی‌که مقاله مشترک است، عنوان (نویسنده مسؤول) در مقابل اسم او درج ‌شود.

2) فایل دوم: اصل مقاله شامل:

 • چکیده فارسی (حداکثر 150 کلمه)؛
 • کلیدواژه‌ها (3 تا 8 کلمه).
 • در صورتی که مقاله برگرفته از پایان‌نامه باشد یا سازمان و نهادی هزینه مالی پروژه را پرداخت کرده باشد و یا تشکری لازم داشته باشد، باید در پاورقی صفحه اول (چکیده) درج شود.

3) صفحات دوم تا آخر شامل: 1. مقدمه و طرح مسئله، پیشینه تحقیق، روش تحقیق و گردآوری اطلاعات؛ 2. تبیین ابعاد مسئله به صورت منطقی‌شده با رعایت انسجام و هماهنگی مطالب در زیرمجموعه‌سازی استاندارد (پیگیری از الگوی عددی یا حرف و عدد)؛ 3. نتیجه‌گیری؛ 4. کتاب‌نامه.

بدیهی است ارزیابی و پذیرش مقاله منوط به رعایت موارد مذکور می‌باشد.

 

سامانه فصلنامه و ارسال مقالات: http://jqr.isca.ac.ir

نشانی الکترونیکی فصلنامه: jqr@isca.ac.ir