شماره هشتادوسوم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به تابستان سال جاری (۱۳۹۶) منتشر گردید.

شماره هشتادوسوم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به تابستان سال جاری (۱۳۹۶) منتشر گردید.

مقالات زیر در این شماره به چاپ رسیده است:

  • اسلوب‌های قرآن در بیان هنجارهای اخلاقی

             سید علی اکبر حسینی

  • نقد دیدگاه مفسران درباره ماهیت نافرمانی حضرت آدم

             علی اسدی

  • مقایسه ارزش تفسیری «اخبار صحابه و تابعان» و «روایات اهل بیت:» در «التفسیر الاثری الجامع»

             علی­رضا محمدی فرد

  • قاعده‌افزایی تکرار فعل «قال» در راستای تبدیل آن به الگوی گفت‌وگو در قرآن

             علی قهرمانی، صدیقه حسینی، آرزو شیدایی

  • جستاری در آیات فقهی «کتب ضلال»

             مرتضی حیدری

  • «دابّهالارض» یا پدیده‌ای از رخداد انرژی

             احمد جعفری، علی رضا قاسمی زاد، محمدجواد سلمان پور، سید روح الله دهقان باغی

  • قاعده ترجمه لغات مشترک فارسی و عربی و بررسی آن در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

             کاظم مصباح

 

لازم به یادآوری است که هم اکنون چکیده مقالات از صفحه اصلی سایت قابل دسترسی است.