شماره هشتادونهم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به زمستان سال جاری (۱۳۹7) منتشر گردید.

شماره هشتادونهم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به زمستان سال جاری (۱۳۹7) منتشر گردید. آنچه در این شماره می‌خوانید:

 

تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی (ع)

رضا رهنما؛ محمد پارچه باف دولتی

 

تحلیل دیدگاه آیت‌الله معرفت در خصوص نسبت لفظ آیه با سبب نزول

سیده سعیده غروی

 

تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین

محسن قمرزاده؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمدعلی ایازی؛ سید محمد باقر حجتی

 

نقش سیاق و عناصر درون‌متنی در کشف غرض سوره مریم

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی

 

تحلیل دیدگاه غزالی در باب وحیانی بودن منطق

مهری چنگی آشتیانی

 

واکاوی مراد از «الذِکْر» در آیه 44 سوره‌ی نحل

عباس اسماعیلی زاده؛ سمانه فتحی

 

تأثیرپذیری ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله‌به‌جملۀ قرآن کریم از حرف باء سببیت (مطالعۀ موردی سورۀ بقره و آل‌عمران در ترجمۀ مُعزّی و آیتی)

عبد الرضا زارع؛ حسین مهتدی

 

لازم به یادآوری است که هم اکنون چکیده مقالات از صفحه اصلی سایت قابل دسترسی است.