درباره نشریه

  به نام خدا

 در سال 1373 پژوهشگران و محققان گروه مطالعات و پژوهشهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی که دارای سالها سابقه فعالیت در حوزه تفسیر و علوم قرآنی بودند ودر تألیف آثار مشترکی چون تفسیر راهنما، فرهنگ موضوعی تفاسیر و... مشارکت داشتند، با توجه به نیازها و ضرورتهای موجود در عرصه قرآن پژوهی، اقدام به ارائه فصلنامه پژوهشهای قرآنی نمودند که نخستین شماره آن در بهار 1374 منتشر شد.

  اهداف فصلنامه

 هدف از انتشار فصلنامه به اختصار عبارت است از:

 1- گسترش فرهنگ قرآن در جامعه بویژه در میان قشر دانشور و متخصص.

 2- تقویت و پیشبرد دانشها و معارف قرآن در حوزه و دانشگاه و در میان اقشار فرهیخته کشور.

 3- پر کردن خلأ تحقیقاتی موجود در بسیاری از زمینه های ناشناخته معارف و علوم قرآنی.

 4- پاسخگویی به شبهات نو پیدا در زمینه قرآن، تفسیر و معارف قرآنی.

 5- تلاش در جهت بهره وری بایسته از اندیشه های روزآمد قرآنی.

 6- تربیت محققان و نویسندگان متخصص و صاحب نظر در رشته علوم و معارف قرآنی.

 

برخی ویژگیهای فصلنامه پژوهشهای قرآنی

 

1. پیشینه بیست ساله در عرصه قرآن پژوهشی

 2. ورود در عرصه های نو و کاربردی مفاهیم و معارف قرآن همچون: قرآن و خانواده، قرآن وحجاب، بایسته های قرآنی، قرآن و مسائل جامعه معاصر، قرآن و حقوق، قرآن و آسیبهای اجتماعی، قرآن، ادیان و فرهنگها و...

3. طرح ایده های تازه و ابتکاری در برخی موضوعات وشماره ها مانند قرآن و مهندسی فرهنگی، قرآن و فلسفه اخلاق

 4. فراوانی رفرنسها و ارجاعات به فصلنامه در عرصه قرآن پژوهی

 5. پرداختن به موضوعات میان رشته ای

6. تبدیل شدن به مجموعه استنادی در کتابخانه ها

 7. استفاده از قرآن پژوهان حوزه و دانشگاه

 8. پرداخت موضوعی به مسائل قرآنی در بیشتر شماره ها

 9. مرجعیت پژوهشی برای پژوهشگران و دانشجویان عرصه علوم و معارف قرآن

 لازم به یادآوری است فصلنامه پژوهش‌های قرآنی به استناد ماده واحده مصوب 21/3/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس نامه شماره 10101 مورخ 27/10/1393 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی وابسته به شورای عالی حوزه‌های علمیه، از شماره 67 حائز رتبه «علمی ـ پژوهشی»  شده است. همچنین مقالات فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به آدرس ecc.isc.gov.ir  نمایه‌سازی شده است.