شماره هشتادودوم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به بهار سال جاری (1396) منتشر گردید.

شماره هشتادودوم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به بهار سال جاری (1396) منتشر گردید.

مقالات زیر در این شماره به چاپ رسیده است:

  • روش‌شناسی کشف و اعتبارسنجی اسباب نزول
  • نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن
  • نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت‌بخش سوره‌های قرآن
  • عقل‌گرایی سید رضی در تفسیر
  • نقد دیدگاه‌ها در تعیین مصداق «سائل» درآیه نخست سوره معارج
  • واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی
  • میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره

لازم به یادآوری است که هم اکنون چکیده مقالات از صفحه اصلی سایت قابل دسترسی است.