بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از روش‌های تلاوت قرآن کریم و بلکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش قرائت قرآن، تلاوت آن با روش ترتیل است که در آیات قرآن و روایات متعدد مورد تأکید قرار گرفته است. اما در مورد اینکه مفهوم ترتیل چیست، دیدگاه‌های مختلفی از سوی مفسران، محدثان و عالمان علم تجوید بیان شده است. در این پژوهش ضمن بیان اهمیت و جایگاه ترتیل از نگاه قرآن و روایات، مفهوم ترتیل در قرآن، سنت و علم تجوید به‌گونه تطبیقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که مفهوم ترتیل، تلاوت قرآن کریم با صوت نیکو و سبک خاصی از قرائت قاریان و یا قرائت قرآن با رعایت قواعد تجوید ـ آن گونه که در میان عموم مردم و عالمان علم تجوید شهرت یافته ـ نبوده، بلکه مفهوم ترتیل، تلاوت قرآن کریم با تأنّی و آرامش همراه با رعایت قواعد لفظی و ظاهری و تدبر در معانی آیات و عمل به مفاهیم قرآن است. ازاین‌رو در این پژوهش ضمن بررسی و نقد دیدگاه‌های دیگر، دیدگاه مورد نظر با ادله متعدد به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Concept of Tartīl from the Perspective of the Qur’ān, Tradition, and Science of Tajwīd

نویسنده [English]

  • Sayyid Ja’far Sadeqi Fadaki