متدولوژی معناشناسی واژگان قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

واژه‌ها به‌عنوان عنصر اصلی کتاب قرآن، از جایگاه والایی در آن برخوردارند و گام نخست در فهم متن قرآن را به معناشناسی خودشان اختصاص می‌دهند. این نوشتار با پیش‌فرض امکان، ضرورت و فوریت معناشناسی واژگان قرآن، بر آن است که روشی جامع در معناشناسی واژه‌های قرآن ارائه کند. روش معناشناسی قرآن در این نوشته چنین ترسیم شده است که انواع منابع اعم از منابع نقلی، علمی و عقلی جهت معناشناسی شناسایی می‌شوند و سپس شیوۀ به‌کارگیری آنها در فرآیند معناشناسی به‌صورت نظری و تطبیقی تبیین می‌شود. از این مطالعه برمی‌آید که منابع و ابزارهای گوناگونی در معناشناسی واژگان قرآن به‌کار می‌آیند. برخی از آنها عبارت‌اند از: اتیمولوژی، دانش لغت، قرآن، حدیث، عهدین، واژه‌نامه‌های دیگر زبان‌ها و دانش‌های مرتبط با دانش معناشناسی واژگان قرآن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of the Semantics of the Qur’ān’s Vocabulary

نویسندگان [English]

  • Jawad Salmanzadeh 1
  • Zaynab Sadat Husayni 2
چکیده [English]

As the main elements of the scripture of the Qur’ān, words enjoy a sublime position in it and the first step in understanding the text of the Qur’ān is dedicated to their semantics. Presupposing the possibility, necessity, and the urgency of the semantics of the vocabulary of the Qur’ān, this writing is intended to present an inclusive method in the semantics of the vocabulary of the Qur’ān. The semantics method of the Qur’ān is delineated in this writing in such a way that various sources, including the transmitted, scholarly, and rational are identified for semantics and then their application is theoretically and comparatively explained in the process of semantics. Some of them are etymology, philology, the scripture of the Qur’ān, adīth, the two Testaments, the glossaries of other languages, and the sciences related to semantics of the vocabulary of the Qur’ān.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • semantics
  • Quranic words