دیدگاه قرآن درباره مشارکت سیاسى زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بررسى و نقد دیدگاه‌هاى گوناگون اندیشمندان مسلمان درباره مشارکت سیاسى زنان از دیدگاه قرآن است. زن مى‌تواند در عرصه‌هاى گوناگون سیاسى مشارکت فعال داشته باشد. نویسنده پس از تعریف مشارکت سیاسى و بیان ابعاد آن، به طرح دو دیدگاه نسبت به مشارکت سیاسى زنان و دلایل هر یک مى‌پردازد. نخست پنج دلیل براى نظریه موافق مطرح مى‌کند و سپس به نقد چهار دلیل نظریه مخالف پرداخته و در پایان به این نتیجه مى‌رسد که دلایل نظریه مخالف که چهار آیه است یا ارتباطى به مسأله مشارکت ندارد و یا دلالت بر نفى حق و صلاحیت زن ندارد، امّا در عین حال با توجه به نگاه قرآن راجع به محوریت خانواده، مشارکت سیاسى زن تا زمانى مطلوبیت دارد که به نهاد خانواده لطمه نزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Viewpoint of the Qur'an on Women's Political Participation

نویسنده [English]

  • Musa Hoseyni
چکیده [English]

In this article, women's "political Participation" right and their persence in various arenas of sovereignty and power is discussed. Giving a definition of "political participation", the writer reviews the Qur'anic verses for and against it and by analyzing them tries to criticize the opponents' view on political participation. In the end, upon establishing the participation right, he points out that this right within the family system leads to family interest.