گفت ‏وگو با آیت اللَّه دکتر محمد صادقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 پاسخ استاد دکتر صادقى به پرسشهاى چندى راجع به زن در قرآن است. در این گفت‌وگو، نخست تفسیر مسأله قوّامیّت مردان مطرح شده و استاد ملاک آن را توانمندى و قدرت مى‌داند و نه فضیلت دیگر. سپس محدوده قوّامیّت را خانواده معرفى مى‌کند نه جامعه. آن گاه به مسأله اختیاردار بودن مرد در طلاق اشاره کرده فلسفه آن را توضیح مى‌دهد و شرایط خاص طلاق را بیان مى‌کند. در ادامه به تاریخمندى احکام زنان در قرآن پرداخته آن را منافى با جاودانگى قرآن مى‌داند. موضوع نشوز و زدن زن ناشزه محور دیگر گفت‌وگو است که دکتر صادقى معتقد است در صورتى که تخلف زن در زندگى زناشویى باشد به طورى که ویرانگر باشد در مرحله اوّل موعظه و امر به معروف، در مرحله دوّم نهى از منکر با ترک بستر و در مرحله سوم راه چاره زدن است. تشریع کننده بودن پیامبر و اینکه آیا در احکام زنان سیاست گام‌به‌گام رعایت شده است یا نه و مردانه بودن گفتمان قرآنى از موضوعات و پرسشهاى دیگرى است که دکتر صادقى بدانها پاسخ داده است. فلسفه نابرابرى ارث زن و مرد، نگاه به موقعیت و جایگاه زن در اسلام و نعمتهاى بهشتى براى زنان آخرین محورهاى این گفت‌وگو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Interview with Ayatullah Dr. Muhammad Sadeqi

چکیده [English]

In this interview, Ayatullah Dr. Sadeqi, the writer of the greate and invaluable interpretation of "Al-Furqan" answers various questions about women and the Qur'an, the most significant of which are: What the Qur'an means by the authority of man on woman, the boundary of this authority, superiority of men over women, the exceptionability of man's authority in the same specific circumstances, specifity or non-specifity of the Qur'anic injuctions about women in requirement and conditions of the revelation time, the quality of corporal punishment of women as permitted in the Qur'an, the way the Qur'anic injuctions developed about women, the philosophy of unequality of women and men in inheritance, the overal view of the Qur'an on women, etc.