فطرت و طینت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس سطح سه حوزه

چکیده

بحث فطرت از مباحث مهم انسان‌شناسی و بالتبع تربیتی است. نویسنده در این نوشتار نخست از معنای فطرت در منابع دینی و از دیدگاه مفسران بحث کرده است، سپس به دو پرسش راجع به فطرت پرداخته است. یکی اینکه آیا گستره فطرت تنها در رابطه انسان با خداست، یا تمام ابعاد زندگی انسان را دربر می‌گیرد؟ و دیگر اینکه آیا فطرت تنها در بعد معرفت و شناخت است، یا بعد میل و گرایش نیز در محدوده فطرت است؟ نویسنده با پاسخ مثبت به دو پرسش فوق، این سؤال را مطرح کرده است که آیا فطرت حق‌شناس و حق‌گرا می‌تواند طینت جهنمی داشته باشد؛ چنان‌که از روایات طینت به دست می‌آید یا خیر؟ آن‌گاه کوشیده است نظریاتی را که پیرامون این پرسش مطرح است، ارائه و نقد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inner Nature and Disposition

نویسنده [English]

  • Sayyid Mūsā Ṣadr
چکیده [English]

Inner nature (fiṭra) is among the important humanistic and hence educational topics of discussion. In this writing, the writer has first discussed the meaning of inner nature in religious sources and from the viewpoint of the interpreters and then dealt with two questions concerning the inner nature. The first question is whether the expanse of inner nature only includes human relation to God, or it covers all dimensions of human life. The second question is whether the inner nature lies in the dimension of knowledge and cognition, or it encompasses the tendency and inclination aspect as well. Answering both these question, the writer has further asked the question as to whether or not the truth-oriented and appreciative inner nature can have a hellish disposition (ṭīna), as is implied from traditions on disposition. Then, he has attempted to present and criticize the viewpoints brought up concerning this question.