تفسیر قرآنی تاریخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم. عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مقاله پیش رو ترجمه‌ای است از کوششی که دکتر صائب عبدالحمید برای استخراج نظریه تفسیر قرآنی تاریخ از کتاب «التفسیر الاسلامی للتاریخ» دکتر عماد الدین خلیل چاپ 1412 قمری انجام داده و آن را در بخش پایانی (کتاب فلسفه التاریخ فی الفکر الاسلامی چاپ 1428 قمری ص 589-628) قرار داده است. در این مقاله اصول اندیشه دکتر عمادالدین خلیل تبیین گردیده و در پایان نیز دیدگاه او مورد نقد استخراج کننده مقاله قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qur’ān Interpretation of History

نویسندگان [English]

  • Ṣā’ib ‘Abd al-Ḥamīd
  • Muḥammad Bāqistānī Kūzegar
چکیده [English]

The article presented here is a translation of the attempt made by Dr. Ṣā’ib ‘Abd al-Ḥamīd in extracting the theory of Qur’ānic interpretation of history from Dr. ‘Imād al-Dīn Khalīl’s book Al-Tafsīr al-Islāmī li al-Tārīkh, published 1412/1991, and placed it in the ending section of his book Falsafa al-Tārīkh fī al-Fikr al-Islāmī, published in 1428/2007, pp. 589-628. In this article, the principles of Dr. ‘Imād al-Dīn Khalīl’s thought are explicated and in the end his viewpoint of the extractor of the article has been criticized.