نقش نیت در ارزش فعل اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس سطح سه حوزه

چکیده

این نوشتار از نقش نیت در ارزش فعل اخلاقی سخن می‌گوید. نویسنده در آغاز به طرح چند پرسش راجع به نقش نیت می‌پردازد: 1- آیا نیت در ارزش‌دهی به فعل نقش دارد یا خیر؟ 2- بر فرض که نقش داشته باشد، آیا این نقش در ارزش فعل است یا فاعل یا هر دو؟ 3- اگر در ارزش فعل نقش داشته باشد، چگونه با نظریه حسن و قبح ذاتی فعل که مورد قبول عدلیه است، سازگار می‌شود؟ در راستای پرسش‌های فوق، نویسنده نخست به تعریف نیت می‌پردازد. سپس به دیدگاه‌های موجود راجع به نقش نیت و نقد آنها پرداخته است. آن‌گاه با انتخاب نظریه نقش نیت در دو بعد فعل و فاعل، به رابطه آن با نظریه حسن و قبح ذاتی پرداخته و توجیهاتی را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Intention in the Value of a Moral Action

نویسنده [English]

  • Alī Rahnamā
چکیده [English]

This paper deals with the role of intention in the value of moral action. In the beginning, the writer brings up some questions concerning the role of intention: 1. Does intention have any role in giving value to the action or not? 2. If it does have a role, is this role in the value of the action or the actor or both? 3. If it has a role in the value of the action, how would it be compatible with the inherent good and evil, which is approved by judicial court? In line with the above questions, the writer first provides a definition for intentions. Then, he goes on to address the existing viewpoints about the role of intention and to critique them. After that, choosing the theory of the role of intention in the two dimensions of action and actor, he addresses their relation with the theory of inherent good and evil and expresses some justifications.