قرآن و ارزش اخلاقی عواطف و احساسات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه

چکیده

در این مقاله می‌خوانید: حرکت‌زایی از ویژگی‌های احساسات و عواطف است و نه عقل. به همین دلیل بسیاری از کارهای انسان‌ها در غیاب سنجش عقلانی انجام می‌گیرد و با این سؤال روبه‌روست که آیا ارزش اخلاقی دارد یا نه؟ بین پاسخ‌های مکاتب اخلاقی برون دینی، ناهمگونی و اختلاف مبنایی وجود دارد و در مطالعات دانشمندان مسلمان نیز دو دیدگاه با هم ناسازگار به چشم می‌خورد. دیدگاه منکران که ارزش را در گرو نیت و گزینش می‌دانند، و نگاه موافق که بر عبادت بودن رفتار عاطفی و متکی بر فطرت تأکید دارد و مورد تأیید شش گروه از آیات قرآن می‌باشد. البته در این میان، کافران اسلام‌ستیز از انجام دادن کار نیک محروم و کار خیر نامسلمان بی‌عناد اندک است و نمی‌تواند رستگاری آورد و قرآن، همگانی شدن اخلاق کریمه و سعادت ابدی را تنها با توسعه ایمان و قصد تقرب عملی می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur’ān and the Moral Value of Emotions and Sentiments

نویسنده [English]

  • Sayyid Ibrāhīm Sajjādī
چکیده [English]

You will read in this article: activation is a feature of sentiments and emotions and not of intellect. For this reason, many of the actions of human beings take place in the absence of intellectual measurement and face the question as to whether they have moral value or not. There is a fundamental inconsistency and difference among the answers of the out-religious ethical schools and in the studies of the Muslim scientists, two incompatible viewpoints are observed. The viewpoint of the opponents, which regards value to be dependent upon intention and selection; and the viewpoint of the proponents, which insists on the emotional behavior as being a devotional act and dependent upon inner nature confirmed by six groups of the Qur’ānic verses. Of course, the disbelieving enemies of Islam are deprived of doing good action and the good actions of the friendly non-Muslims are of little reward and cannot bring on any salvation. The Qur’ān considers the prevalence of noble ethics and eternal happiness to be practical only by development of faith and the intention to find proximity to God.