دیدگاه‌ علامه طباطبایی در حوزه زیبایی‌شناسی و اخلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

در میان مفسران، دیدگاه‌های علامه طباطبایی در مباحث مربوط به زیبایی و اخلاق، از غنا و برجستگی خاصی برخوردار است. نگارنده تلاش کرده است تا در حد توان، به دیدگاه‌های زیبایی‌شناسی و اخلاق علامه در المیزان بپردازد. در این راستا، چیستی زیبایی و زشتی و رابطه میان اخلاق و زیبایی در نگاه علامه تبیین شده است و روشن گردیده که ایشان، زیبایی‌های اخلاقی را نسبی و اضافی می‌داند که بخشی از آن ثابت، و بخش دیگر متغیر است. وی همچنین استناد زیبایی‌ها به خداوند را به صورت برهانی و مستدل مطرح و چگونگی انتساب زینت بخشی اعمال به شیطان را به خوبی تبیین می‌کند. در باب حکمت‌های زیبایی، علامه بیان دقیق و منحصر به‌فردی دارد و در شرح زیبایی‌های اخلاقی مطرح شده در قرآن، تفسیرهای ارزنده‌ای ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‘Allāma Ṭabāṭabā‘ī’s Viewpoint in the field of Aesthetics and Ethics

نویسنده [English]

  • Ḥasan Kharaqānī
چکیده [English]

The viewpoints of ‘Allāma Ṭabāṭabā‘ī in the field of beauty and morality has a special richness and prominence among commentators.
The author has tried, as far as possible, to elucidate ‘Allāma’s viewpoints about aesthetics and ethics in Almīzān. In this respect, the nature of beauty and ugliness, the relationship between ethics and aesthetics are described in this article and it is made clear that ‘Allāma believes that moral beauty is relative, which is partly constant and partly varied. He also brings up, in a discursive and well-reasoned way, the issue of attribution of beauties to God and clearly explains how the enticement of sensual acts is attributed to the Satan. ‘Allāma has accurate and exclusive explanations on aesthetic beauties and presents valuable commentaries on the explanation of ethical beauties brought up in the Qur’ān.