خدمات قرآن کریم به دانش و رفتار اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مناسبات دین و اخلاق ‌از محورهای مهم در «دانش اخلاق» است. اینکه اخلاق چه جایگاه و کاربردهایی در دین و دینداری دارد، و نیز اینکه «دین» چه ره‌آوردی را برای اخلاق داشته و دارد، از پرسش‌های اساسی مطرح در این دانش است.
پرسش اخیر در محدوده تأثیرگذاری‌های قرآن در حیطه دانش و رفتار اخلاقی، در این جستار پیگیری شده است و این موضوع، از منظر کلان در موضوعات گوناگون مطرح و ارائه شده است. این نگرش کلی، ترسیم‌گر این مدعاست که قرآن کریم، اخلاق و رفتار خاص اخلاقی را توصیه، هدایت و انگیزش سازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contributions of the Holy Qur’ān to the Ethical Knowledge and Behavior

نویسنده [English]

  • Sayyid ‘Abbās Ṣāliḥī
چکیده [English]

The relation between religion and ethics is among the significant topics in the “scientia moralis”, including such questions as, “What status and functions does ethics have in religion and religiosity? And the basic question, “What outcome has “religion” had for ethics?
The latter question concerning the efficacy of the Qur’ān in the field of ethical knowledge and behavior is dealt with in this research and is brought up in a macro-level in various subjects. This general attitude outlines the claim that the Holy Qur’ān recommends, guides, and motivates ethics and specific ethical behavior.