نقد و بررسی دیدگاه‌ها در زمینه وجوه برتری مردان بر زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

با توجه به انعکاس گزاره‌هایی در متون دینی که در ظاهر آنها برتری مردان بر زنان مورد توجه قرار گرفته، شماری از صاحب‌نظران مسلمان، مردان را به یکی از سه وجه بر زنان برتر دانسته‌اند که عبارتند از: 1ـ برتری ذاتی و کرامتی مردان بر زنان؛ 2ـ برتری ذاتی مردان بر زنان، نه به‌معنای کرامت مردان؛ 3ـ برتری جسمی مردان بر زنان. آنان برای اثبات دیدگاه خود به دلایل و شواهدی همچون دلایل وحیانی و شواهد تشریعی استناد کرده‌اند. نگارنده در این مقاله ضمن پذیرش برتری جسمی مردان بر زنان، سایر وجوه برتری را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Viewpoints Regarding the Aspects of the Superiority of Men to Women

نویسندگان [English]

  • ‘Alī Naṣīrī 1
  • Muḥammad Ḥusayn Naṣīrī 2
چکیده [English]

Given the propositions in the religious texts that apparently reflect the superiority of men to women, a number of Muslim learned scholars have regarded men as superior to women in one of the following aspects: 1. The intrinsic and dignified superiority of men to women; 2. The intrinsic superiority of men to women as not meaning the dignity of men; 3. The physical superiority of men to women. To prove their viewpoint, they have alluded to such evidences as the revelatory proofs and legislative evidences. While accepting the physical superiority of men to women, the writer critically reviews the other aspects of the superiority in this article.