رویکردی نو در تفسیر بر اساس ترتیب نزول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

نویسنده در این نوشتار پس از اشاره به سبک‌های تفسیری، به معرفی روش تفسیر به ترتیب نزول می‌پردازد در این راستا نخست از روایی و اعتبار آن سخن می‌گوید و دلایل متعددی برای اثبات مشروعیت آن می‌آورد سپس به فواید و پیامدهای مثبت این روش در ساحت‌های گوناگون می‌پردازد و در این زمینه به: 1- کشف روش‌های تحول دینی 2- کشف مراحل فرهنگ شدن مفاهیم دینی 3- کشف هندسه تحول دینی مخاطبان 4- فهم رابطه چالش‌ها با پیام‌های دین 5- آشنایی با روند تثبیت قلب پیامبر 6- تقویت نگاه تربیتی و آموزشی به مقوله تفسیر 7- کاربردهای روش ترتیب نزول در تفسیر و فهم بهتر‌ آیات، به عنوان آثار و پیامدهای مهم شیوه ترتیب نزولی یاد می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach to the Interpretation of the Qur''an Based on Revelation Order

نویسنده [English]

  • ‘Abd al-Karīm Behjatpūr
چکیده [English]

In this article, after mentioning the interpretation styles, the writer proceeds to introduce the method of interpretation by the order of Revelation. In this line, first, he talks about its permissibility and validity and gives various reasons to prove its legitimacy; then, he points out the benefits and positive outcomes of this method in different areas, and mentions the following as the significant outcomes of the order of Revelation method: 1. Discovering methods of religious development, 2. Discovering the acculturation process of religious concepts, 3. Discovering the outline of the religious development of the audience, 4. Understanding the relation of the challenges to the religious messages, 5. Familiarization with the process of the Prophet’s confirmation of heart, 6. Reinforcing the educational and didactic look at interpretation, and 7. Applications of the order of Revelation method in interpretation and better understanding of the Qur’ān.