تفسیر «فهم القرآن الحکیم» در نگاهی گذرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

تفسیر «فهم القرآن الحکیم» اثر گرانسنگ محمد عابد جابری است. این تفسیر بر اساس ترتیب سوره‌های قرآن در سه مجلد به زیور طبع آراسته شده است. در مجلد اول و دوم سوره‌های مکی و در مجلد سوم سوره‌های مدنی به تفسیر در آمده است. نویسنده در تفسیر هر سوره یک مقدمه، یک تحلیل و یک خاتمه می‌آورد.
ترتیب سوره‌ها در نگاه جابری متفاوت از ترتیب مورد نظر مستشرقان و مصحف مورد اعتماد الازهر است.
سوره‌های مکی سوره‌هایی است که پیش از هجرت فرود آمده و سوره‌های مدنی سوره‌هایی است که پس از هجرت نازل شده است.
صحیفه‌ها، اسباب نزول، آیات، حجم و اسلوب آیات، رخدادهای عصر نزول، روایات، ‌نوع خطاب و ... از عواملی است که نویسنده فهم القرآن برای شناسایی سوره‌های مکی و مدنی به کار می‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Brief Look at Fahm al-Qur’ān al-Karīm

نویسنده [English]

  • Muḥammad Bahrāmī
چکیده [English]

Fahm al-Qur’ān al-Karīm is a dignified interpretation by Muḥammad ‘Ābid Jābirī. This book of tafsīr is published in three volumes in the order of the chapters (sūra) of the Qur’ān. The first and the second volumes contain interpretations of the Meccan chapters and the third volume includes the Medinan. In the interpretation of each chapter, the writer has presented an introduction, an analysis, and a conclusion.
In Jābirī's view, the order of the chapters is different from the order suggested by the orientalists and the Al-Azhar's trusted copy of the Qur’ān.
The Meccan chapters are the ones revealed before ijra (Prophet's emigration from Mecca to Medina) and the Medinan are the chapters revealed after ijra.
Scrolls, occasion of Revelation, verses, the volume, and styles of the verses, events of the Revelation era, traditions, the type of address, etc. are among the elements that the author of Fahm al-Qur’ān al-Karīm has used for identifying the Meccan and Medinan chapters.