روش استنباط گزاره‌های علمی از ساختار سوره‌ها (مطالعه موردی اصول همگرایی جامعه دینی در ساختار سوره آل عمران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

یکی از پیامدهای کشف اهداف و ساختار سوره‌های قرآن راهیابی به گزاره‌های جدید علمی است، روش مطالعه ساختاری سوره‌ها، مدل جدیدی از مطالعه علمی قرآنی است که تا کنون کمتر مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با بر شمردن روش‌های استنباط گزاره‌های علمی از قرآن کریم، به تشریح و تبیین روش ساختاری پرداخته است.
در ادامه، کارآیی این روش در عمل با مطالعه موردی اصول همگرایی دینی در ساختار سوره آل عمران نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Method for Inference of Scientific Propositions from the Structure of the Sūras (A Case Study of the Principle of a Religious Society's convergence in the structure of Sūrat Āl-i ‘Imrān)

نویسنده [English]

  • Muḥammad Khāmagar
چکیده [English]

One of the outcomes of unveiling the purposes and structures of the sūras of the Qur'an is finding one's way into new scientific propositions. The method for structural study of sūras is a new model of scholarly study of the Qur'an which has drawn little attention so far. Through recounting the methods for inference of scientific proposition from the Holy Qur'an, this article undertakes to elucidate and explicate the structural method.
It proceeds to display the efficiency of this method in practice through a case study of the principle of religious convergence in the structure of Sūrat Āl-i ‘Imrān.