برابرهای فارسی افعال ماضی در ترجمه های قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

نوشتار پیش روی، نقد و بررسی برگردان انواع افعال ماضی از نظر زمانی در پنج ترجمه قرآن می باشد. روشی را که نگارنده برای این امر برگزیده، تحقیق همراه با مقایسه است. زیرا با کنار هم قرار دادن چند ترجمه علاوه بر اینکه حساسیتی روی شخصیت مترجم به وجود نمی‌آید، در نمایاندن ترجمه دقیق‌تر نیز مؤثر است. افزون بر این، با گزینش نقطه‌های قوت و زیبایی هر یک، ‌می‌توان در ایجاد برگردانی صحیح و زیبا کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Equivalents of Past Tense Verbs in Translations of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Aḥad Riḍa’ī Bīrānvand
چکیده [English]

The present writing is a critical review of the translation of various past tense verbs in five translations of the Qur'an. The method that writer has employed for this purpose is research along with comparison, since cross-checking several translations would not only create no susceptibility toward the translator's character, but it would be more effective in revealing the more accurate translation. Furthermore, picking out the strong points and beauties of each will help come up with sound and appealing translations.