دلایل ناکارآمدی نظریه وحدت موضوعى سوره‌های قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

در نگاشته پیشین با نام «وحدت موضوعی در ترازوی نقد» (نک: پژوهش‌های قرآنی، ش55-54، ص206) به تفصیل ضعف دلایل این نظریه بیان شد؛ علاوه بر ناتوانی دلایل ارائه شده، می‌توان افزود دلایل و شواهدی وجود دارد که اثبات می‌کند تلاش برای موضوعی واحد برای تمامی سوره‌های قرآن، امری ناممکن است؛ «ناسازگارى این نظریه با اسلوب حاکم بر قرآن»، «فقدانِ معیار و میزانی مطمئن و فراگیر»، «دشواری و صعوبت دست­یابى به غرضى واحد»، «فقدان اشارتى از معصوم (ع)»، «مقایسه قرآن با کتاب‌های علمی رایج بشری در دو حوزه محتوا و اسلوب»، «نزول تدریجی آیات قرآن»، «خطر تفسیر به رأی» و «تشتت آراى طرفداران نظریه وحدت موضوعی در تعیین غرض اصلى سوره‌ها»، از جمله دلایل و شواهدی است که در این نگاشته ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons for the Insufficiency of the Theory of Topical Unity of the Qur'an's Chapters

نویسنده [English]

  • Sayyid ‘Alī Akbar Ḥusaynī
چکیده [English]

In the previous article titled "Topical Unity of the Verses of the Qur'an in the Balance of Criticism" (see: Qur'anic Research Quarterly, No. 54-55, p. 206), the weakness of the reasons for this theory was explained in detail. It can be added that besides the weakness of the reasons presented, there are other reasons and evidences that prove that attempts to maintain a single topic for all the chapters of the Qur'an is impossible. Among the reasons and evidences provided in this article are: the incompatibility of this theory with the style governing the Qur'an; lack of a reliable and comprehensive touchstone; difficulty of attaining a single inner purpose; lack reference to the Infallible Imams; comparison of the Qur'an with the current scientific books on the two fields of content and style; gradual Revelation of the verses of the Qur'an; the hazard of interpretation by personal opinion; and, diversity of views by the advocates of topical unity theory in determining the main inner purpose of the chapters.