مَثَل در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس زبان و ادبیات عرب

چکیده

امثال وحکم هر ملتی نشانگر غنای فرهنگی آن است وبررسی آن می تواند به شناخت شاخصه‌های فرهنگی آن ملت کمک شایانی کند. از آنجا که امثال وحکم رایج در هر قومی دارای اهداف اخلاقی و تربیتی می‌باشد، امثال وحکم در قرآن نیز حاوی آموزه‌های اخلاقی و پندهای فردی و اجتماعی است و به دلیل مشخصه‌های خاص خود، بسیار تأثیرگذارتر از کلام عادی عمل می‌کند؛ لذا بخش قابل توجهی از آیات قرآن به امثال قرآنی اختصاص یافته است.
در این مقاله برآنیم تا با بررسی یکی از جنبه های اعجاز در قرآن یعنی امثال قرآنی، اولا به شناخت بیشتر این دسته از آیات و هدف از نزول آنها کمک کنیم و ثانیاً با روشن‌تر کردن افقی از آفاق این کلام الهی، جلوه‌ای دیگر از جلوه‌های هنر زیبا شناسی در قرآن را به نمایش بگذاریم.
این مقاله برای روشن تر شدن موضوع امثال در قرآن ابتدا به بررسی تاریخ مطالعع امثال، معنای  مَثَل در لفظ و اصطلاح، خصائص مَثَل ملی و سپس به بررسی امثال قرآنی، تفاوت بین آنها و مَثَل‌های ملی وخصایص مَثَل‌های قرآنی و موضوعات امثال در قرآن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quran’s anecdotes

نویسنده [English]

  • Zahra farid
چکیده [English]

Every nation’s anecdotes represent cultural values of that nation. Inverstigation about it can help us to recognize every characteristics of the nation. Where as current among every nation has its moral goals, so in Quran they are involved of moral points, social individual advices. Because of its specific characteristics, Quran is more effective that common advices, so most Quran’s verses are related to its anecdotes. In this article we are going to consider one of the aspects of miracle in Quran recognize these kinds of verses and to distinguish purpose of it’s descending. This article also to show aesthetic art of Quran.