نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پیرامون شأن نزول آیات 16 تا 19 سوره قیامت که خداوند، پیامبر را از تعجیل در تکرار آیات نهی فرموده است، روایاتی در تفاسیر شیعه و سنی به نقل از جوامع روایی اهل سنت بیان شده است. در مواجهه با روایات تعجیل چند پرسش مهم مطرح می‌شود: نخست آنکه آیا از جهت سندی و محتوایی، این روایات قابل اعتماد هستند؟ و دیگر آنکه به فرض صحت سند و محتوای این روایات، آیا می‌توانند سبب نزول آیات فوق باشند؟
در این نوشتار برای پاسخگویی به این سؤالات، سند روایات تعجیل و نیز محتوای آنها از جهت میزان سازگاری آن با ماهیت وحی، شخصیت و مقام پیامبر ارزیابی گشته است. در انتهای مقاله نیز امکان سبب نزول بودن روایات تعجیل برای آیات 16 تا 19 سوره قیامت مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Narrations concerning the Prophet’s Hastening (Ta‘jīl) in Repetition of the Verses when being Revealed

نویسندگان [English]

  • Muḥammad Khāmagar
  • Mahdī Jalālī