واکاوی صبر جمیل در سیرۀ حضرت یعقوب (علیه السلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مرکز آموزش عالی سازمان مدیریت دولتی تبریز

2 دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه اصفهان

10.22081/jqr.2022.61964.3350

چکیده

مفهوم «صبر جمیل» یکی از فضایلی است که در قرآن برای توصیف نحوۀ بردباری برخی از بندگان خاص خدا در برابر سختی‌ها و مصائب به‌کار رفته است. در این مقاله برآنیم تا با کاویدن مفهوم «صبر جمیل» در قرآن، روایات و کتب تفسیر، معنای روشنی از آن را به‌دست آورده و این فرضیه را به آزمون گذاریم که آیا صِرف حکایت‌گری قرآن از شیوۀ صبر حضرت یعقوب (ع) و بازگوکردن آرزوی آن حضرت برای برخورداری از صبر جمیل، به این معناست که آن جناب به این فضیلت کاملاً آراسته بوده و شیوۀ صبر او می‌تواند الگوی تمام‌نمای مؤمنان باشد؟ مقاله در پی اثبات این ادعاست که الگوی صبر جمیل در قرآن، پیامبرانی چون ایوب (ع)، ابراهیم (ع) و نبی مکرم اسلام (ص) هستند و قرآن در بیان داستان چگونگی مواجهۀ حضرت یعقوب (ع) با گم‌شدن فرزند، در مقام تأیید رفتار این پیامبر بزرگوار و الگوسازی تمام‌نما از صبر ایشان نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of Beautiful Patience in the Jacob’s manner of acting

نویسندگان [English]

  • Hassan Rahbari 1
  • Masoud Rahbari 2
1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مرکز آموزش عالی سازمان مدیریت دولتی تبریزReligious researcher
2 دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه اصفهان
چکیده [English]

“Beautiful Patience”; the resistance of Job or that of Jacob?
Abstract
The concept of "Beautiful Patience" is one of the virtues used in some verses of the Quran for describing how some
special servants of God stood against difficulties and disasters of life. The purpose of this article is to
analyze the meaning of this concept in the Quran, in the tradition, and the commentary books of the Quran, as well as testing whether the narration of the Quran about how Jacob was patient after his child's loss and what the Quran tells us about his wishing to achieve the "Beautiful Patience" means
that his patience was beautiful and his way of patience must be seen as a model for believers? The
article seeks to prove that the good models of patience in the Quran are the prophets like Job, Abraham, and dear prophet of Islam, not the prophets like Jacob.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: “patience”
  • “Beautiful Patience”
  • “Jacob”
  • “Job”
  • “Quran”