پاکی سرشت اولیۀ انسان از منظر آیات قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مؤسسه امام خمینی

2 دانشیار مؤسسه امام خمینی

10.22081/jqr.2022.62083.3353

چکیده

سرشت اولیۀ انسان به‌معنای سرشتی است که خدا انسان را با آن خلق کرده است. یکی از مباحث مهم در این باره آن است که آیا سرشت انسان در ابتدای خلقت، آلوده به بدی بوده یا پاک و بدون نقص بوده است؟ آیات قرآن کریم که یکی از بهترین منابع در این بحث هستند، هرچند تصریح به پاکی سرشت اولیۀ انسان نکرده‌اند، اما به‌صورت ضمنی نشان می‌دهند سرشت اولیۀ انسان نه‌تنها پاک و بدون آلودگی است، بلکه خیر و هدایت‌شده است. مطالب قرآنی که پاکی سرشت اولیۀ انسان را نتیجه می‌دهند، عبارت‌اند از: خلیفه و جانشینی انسان از خدا، خلقت انسان به کامل‌ترین شکل ممکن، هدایت ابتدایی انسان توسط خدا، موهبت و عنایت فطرت به انسان، «قالوا بلی» گفتنِ انسان پیش از ورود به این دنیا، انتساب فاعلیتِ خوبی‌های انسان به خدا، و مسلط شدن شیطان به انسان تنها در صورت تغییر سرشت اولیۀ او.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purity of primitive human nature from the perspective of Quranic verses

نویسندگان [English]

  • seyyed mostafa Hosseini 1
  • Hasan Usofian 2
1 دانشجوی دکتری مؤسسه امام خمینی
2 دانشیار مؤسسه امام خمینی
چکیده [English]

The primordial nature of man means the nature with which God created man. One of the important issues in this regard is whether human nature at the beginning of creation was tainted with evil or was pure and perfect. The verses of the Holy Quran, which are one of the best sources in this discussion, although they do not specify the purity of the original human nature, but implicitly show that the primary human nature is not only pure and undamaged, but also well-guided. The Qur'anic contents that result in the purity of the original nature of man are: the caliph and succession of man from God, the creation of man in the most perfect form possible, the initial guidance of man by God, the gift and care of nature to man, saying "yes" to man Before entering this world, the attribution of man's good deeds to God and the domination of Satan by man only if his original nature changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primitive nature
  • man
  • purity and pollution
  • Essence
  • verses of the Quran