نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

درباره پیامبر اسلام نظریه­ای است که می­گوید آن حضرت معجزه‌ای به جز قرآن نداشته است. نگارنده در این گفتار این نظریه را نقد و بررسی کرده و ناصحیح بودن آن را نتیجه می­گیرد. در این گفتار ابتدا پیشینه طرح این نظریه در میان دو گروه دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان تحلیل شده است و آن‌گاه ادله قائلین به این نظریه در قالب سه گروه آیات قرآن ناظر به اقتراحات کافران، رد روایات معجزات پیامبر و شیوه دعوت پیامبر مورد بحث و نقد قرار می­گیرد. در این مقاله نظرات برخی دانشمندان مانند قاضی عبدالجبار معتزلی، رشید رضا، سید محمد حسین فضل الله، محمد جواد مغنیه و برخی از نویسندگان معاصر مانند علی دشتی، فندر آلمانی، ژورژ دوروی فرانسوی و گروهی دیگر بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Theory of the Exclusiveness of the Prophet’s (S.A.W.) Miracle in the Qur’ān With an Approach to Contemporary Exegeses

نویسندگان [English]

  • Sayyid Muhammad Ali Ayazi
  • Mohsen Qamarzadeh