تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تفسیرپژوهی حوزه جدیدی از مطالعات قرآنی است که مطالعات تفسیرپژوهان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. از جمله مباحث مهم این حوزه، طبقه‌بندی تفاسیر در نظامی روشمند و تدوین الگویی مطلوب و علمی است که دستیابی به آن به دلیل وجود آسیب‌ها و چالش‌هایی دشوار می‌نماید. این مقاله در گام نخست، این چالش‌ها را شناسانیده و در گام دوم، بعد از ارائه شاخصه‌های لازم، الگوی نسبتاً جامع و روشمندی را ارائه کرده است. این الگو بر پایه محدودسازی اصطلاحات فراوان روش تفسیر به سه اصطلاح «روش»، «گرایش» و «سبک» تدوین شده و سپس ساختار آن توسعه یافته و به‌صورت مدلی به‌نسبت خالی از آسیب‌های مطرح شده و برخوردار از جامعیت نسبی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Classification of Interpretations and Presenting a Desirable Model

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi
  • Muhammad Kazem Shaker
  • Muhammad Asadi