سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک فصلنامه پژوهشهای قرآنی

 

متقاضیان محترم اشتراک می‌توانند با واریز بهای شماره‌های درخواستی به حساب شماره 0110355052002 بانک ملی ایران (سیبا) به نام دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، و ارسال فرم تکمیل شده اشتراک به همراه اصل فیش بانکی به آدرس فصلنامه، نسبت به اشتراک خود اقدام نمایند.

هزینه اشتراک :         تک شماره :  000/35 ریال                 دوره یکساله :  000/140 ریال

(به طلاب، دانشجویان و ایثارگران محترم با ارائه مدرک معتبر 20 درصد تخفیف (000/112 ریال) تعلق می‌گیرد.

* هزینه پستی بابت یکسال: 000/50 ریال

آدرس فصلنامه :

مشهد ـ چهارراه خسروی ـ دفتر تبلیغات اسلامی‌خراسان رضوی ـ فصلنامه پژوهش‌های قرآنی

تلفن و دورنگار :  32218105 ـ 051