ابن عباس و مقام بلند وى در تفسیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در این نوشتار به معرفى ابن عباس و جایگاه وى در تفسیر مى پردازد. در این راستا نخست بیوگرافى ابن عباس را مطرح مى کند آنگاه احادیث نقل شده در مورد وى را مى آورد. سپس از دیدگاه هاى دانشمندان مسلمان راجع به ابن عباس سخن مى گوید، در پایان آثار تفسیرى ابن عباس و روش تفسیرى ویرا به بحث مى گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn ‘Abbās and his Lofty Status in Tafsīr

نویسنده [English]

  • Ms‘ūd Rabī‘ī Āstāna
چکیده [English]

The writer, in this article, introduces Ibn ‘Abbās and his status in tafsīr. Thereby, he first presents the biography of Ibn ‘Abbās, then brings up the narrations related about him. Following that, he talks about the viewpoints of Muslim scholars concerning Ibn ‘Abbās. In conclusion, he discusses the exegetical works by Ibn ‘Abbās and his tafsīr methodology.