تربیت دینى؛ مبانى و روش ‏ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این نوشتار مبانى و روش هاى تربیت دینى از نگاه قرآن بحث مى شود. نویسنده نخست از روش هاى تربیت سخن گفته و از عناوینى چون حکمت عیار سنجش فضیلت اخلاقى جهت بخشى، برنامه ریزى، به گزینى، بهره گیرى از پیش آمدها، الگو نمایى، یادآورى، تهدید، داستان سرایى و عادت سازى یاد مى کند. در بخش دیگر مقاله، انسان شناسى تربیتى به عنوان مبانى تربیت مطرح شده و از ویژگى هاى انسان سخن به میان آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Education; Fundamentals and Methods

نویسنده [English]

  • Nasrīn Towliyat
چکیده [English]

In this article, the fundamentals and methods of religious education from the viewpoint of the Qura'n is discussed. First, the writer talks about the methods of education and points out such titles as the true reason for a touchstone to measure moral virtues, giving a direction, planning, eclecticism, taking advantage of the circumstances, providing models, reminding, threatening, story telling, and habituation. Further on, he brings up educational humanism as the basis of education and speaks about characteristics of man.