معرفى نرم ‏افزار «جامع تفاسیر نور»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این نوشتار نویسنده به معرفى امکانات و قابلیت هاى نرم افزارى قرآنى »جامع تفاسیر نور« مى پردازد. روند تهیه، هدف تولید، تعداد کتابهاى موجود، تعداد تفاسیر و ترجمه ها، لغت نامه ها،، قابلیت تنظیم، امکانات برنامه، قابلیت هاى صوتى و تصویرى و ویژگى هاى دیگر نرم افزار، موضوعاتى است که نویسند از آن سخن گفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Nūr Jāmi‘ al-Tafāsīr Software

نویسنده [English]

  • Muḥsin Mischī
چکیده [English]

In this paper, the writer introduces the advantages and capabilities of the Qur'anic Software, "Jāmi‘ al-Tafāsīr". The subjects that the  writer chooses to explain are as follows: production process, purpose of production, number of books, number of interpretations and translations, glossaries, adjustability, program options, audio-visual features, and other specifications of the software.