بهره‏ گیری از مبانی کلامی قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 این نوشتار به انواع و چگونگی بهره گیری از مبانی کلامی در قرآن می پردازد. نویسنده بهره گیری از مبانی کلامی را در سه محور: ۱- اثبات منبع بودن قرآن ۲- تعیین قلمرو آیات الاحکام ۳- تعیین متدولوژی استنباط از قرآن بررسی می کند و در جریان بحث از دیدگاه اخباریان نسبت به قرآن، بهره گیری از شیوه های عرفی و سنتی در استنباط از قرآن سخن می گوید، و در پایان از تعیین روش دریافت مبانی کلامی از قرآن یاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilization of Theological Sources in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Mahdī Sultānī Ranānī
چکیده [English]

This writing deals with various types and ways of utilizing the theological sources in the Qur'an. The writer studies the utilization of theological sources on three bases: 1. proving that the Qur'an is source, 2. delineating the dominion of the verses of ordinance, and 3. developing the methodology for drawing inferences from the Qur'an. He deals, in the meantime, with the traditionists' viewpoints concerning the Qur'an and using the conventional procedures and the tradition of drawing inferences from the Qur'an. In the end, he touches upon development of a method for comprehending theological fundamentals from the Qur'an.