دوره و شماره: دوره 11، 42-43 - شماره پیاپی 42، پاییز 1384، صفحه 1-366 (ویژه ترجمه قرآن (1)) 
9. پاسخ به نقد ترجمان قرآن

صفحه 182-213

آیت الله محمد صادقی تهرانی


16. نگاهی به مقوله رنگ در قرآن (1)

صفحه 338-353

سید محمد جواد صداقت کشفی