چگونگى تأویل قرآن از دیدگاه قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بررسى حقیقت تأویل از نگاه آیات قرآن و تبیین دیدگاه علامه طباطبایى در این باره است. نویسنده پس از بیان تفاوت دیدگاه‌ها، راجع به مفهوم تأویل، به بررسى معناى آن از دیدگاه قرآن پرداخته در این راستا آیاتى را که واژه تأویل در آن به کار رفته یک به یک مورد بحث قرار داده است و از مجموع بررسى‌ها به این نتیجه مى‌رسد که دیدگاه علامه طباطبایى درباره‌ى تأویل با مدلول آیات قرآن سازگارتر از سایر نظریات است. ایشان، تأویل را اصل و حقیقتى دانسته که مرجع و اصل شى‌ء است و رابطه‌اش با مرجع خود، چه در قوس نزولى و چه در قوس صعودى، رابطه طولى است. در پایان، نویسنده، اشکالات استاد معرفت بر نظریه علامه طباطبایى درباره تأویل را مطرح کرده و پاسخ داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to interpret the Quran in the Quran

نویسنده [English]

  • Abbas Isma’ilizadeh