ایزوتسو و معناشناسى آیات در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده، پس از بیان رویکردهاى گوناگون قرآن پژوهان غیر مسلمان نسبت به قرآن با عناوین: رویکرد تاریخى، زبان شناسانه، متنى، معنایى یا معنى شناسانه و اسطوره‌اى، به معرفى ایزوتسو به عنوان قرآن پژوهى که با رویکرد زبان‌شناختى به مطالعه قرآن روى آورده پرداخته است. زندگى، مسافرتهاى علمى، عضویت در مجامع علمى، آثار و تألیفات ایزوتسو، عناوینى است که در این مقاله مطرح شده است. در پایان نویسنده به توضیح نوع کار ایزوتسو راجع به قرآن و منابع فکرى وى و دیدگاه او نسبت به نظام‌مندى مفاهیم قرآن مى‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Izutsu and semantics of the verses in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Masoud Rabiei Astane