سیر تاریخى نگارش »وجوه و نظائر«

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 سیر تاریخى نگارش کتب »وجوه و نظائر« مورد بررسى قرار گرفته است. دانش وجوه و نظائر یا چند معنایى واژگان قرآنى، از جمله انواع علوم قرآنى است که از سده‌هاى نخستین هجرى مورد توجه و عنایت ویژه مفسّران پژوهان بوده و در این میان آثار بسیار برجاى مانده است. این نگاشته‌ها گاه به صورت بخشى از تفاسیر یا کتب علوم قرآنى و یا به صورت تألیفات جدا گانه تدوین یافته است. علاوه بر نقش شگرفى که در فهم و تفسیر قرآن دارد، ارتباط و تأثیر این دانش در زبان‌شناسى نوین نیز قابل توجه است. نویسنده پس از تعریف و تبیین و پیشینه اصطلاحات و اقسام وجوه و نظائر، سیر تاریخى تدوین آثار مکتوب در این زمینه را بررسى کرده، مهم‌ترین منابع تدوین یافته آن را دسته بندى و فهرست مى‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Development of Writing “Aspects and Homologues”

نویسنده [English]

  • Mahdi Sultani Ranani
چکیده [English]

The science of aspects and homologues (wujūh wa naẓā’ir) or the polysemy of Qur’anic terms is among various Qur’anic sciences which has been of especial interest to the interpreters and scholars of Qur’anic studies since early centuries of the rise of Islam, of which many works have been left behind. These writings have sometimes appeared either as part of exegeses and books of Qur’anic sciences, or independent works. The relevance and impact of this science in modern linguistics adds up to its importance, no less than to its great role in understanding and interpreting of the Qur’an. After defining and explaining this science, the present article reviews the historical development of written works in this field and categorizes and lists the most important compiled sources.