اهمیت تعامل و گفت‏وگوی فرهنگی در منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مبانى، انواع، روشها و اصول گفت‌وگوى فرهنگى از منظر قرآن مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده پس از تأکید بر نگاه مثبت قرآن به گفت‌وگو میان انسانها و پیروان ادیان، نخست به مبانى گفت‌وگو میان پیروان ادیان پرداخته و از عناوین: وحدت ادیان، مشترکات انسانى، مدارا و آسان‌گیرى نام برده و معتقد است که قرآن با تأیید این مبانى راه گفت‌وگو را هموار ساخته است. سپس انواع گفت‌وگو در قرآن را توضیح داده آن را به سه نوع 1. گفت‌وگو به لحاظ مخاطب، 2. گفت‌وگو به لحاظ روش - تبلیغى، ارشادى، استفهامى و استدلالى - و 3. گفت‌وگو به لحاظ موضوع، دسته‌بندى مى‌نماید، در ادامه به اصول و روشهاى رویارویى فرهنگى پرداخته پنج اصل را از دیدگاه قرآن مطرح و بررسى مى‌کند: 1- جدال احسن 2- احترام و سعه‌صدر 3- تأکید بر مشترکات 4- صراحت در عرضه اندیشه 5- رعایت عدالت و انصاف و توجه به ویژگى‌هاى مثبت مخاطب.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Cultural Interaction and Dialogue from the Viewpoint of the Qur’an

نویسنده [English]

  • Mahsa Fazeli
چکیده [English]

What is going to be researched in this writing is as follows:
A survey of the verses related to the creation of peoples and nations and the human social relations indicates that Islam considers the issue of dialogue with utmost importance.
Also are touched upon here the unity of religions, human commonalities, tolerance, as bases of cultural interaction and dialogue from the viewpoint of the Qur’an. The Qur’an has brought up different kinds of dialogues from the viewpoint of addressees, method, and topic.
Regarding cultural dialogue and confrontation, the Qur’an has introduced as the basic principles and methods the fair argument, respectfulness, open-mindedness, emphasis on commonalities, observing fairness and equity, and attention to the positive characteristics of the addressees.