قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (1)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم

چکیده

 نقد و بررسى نظرات مستشرقین درباره منابع قرآن است. نویسنده، نخست شبهات قرآنى را به چند دسته: 1- ماهیّت و حقیقت وحى، 2- تأثیر قرآن از محیط و فرهنگ جاهلى، 3- تناقضات قرآنى، 4- اشتباهات تاریخى، ادبى و علمى قرآن 5- تحریف قرآن تقسیم کرده است و سپس به پاسخ این شبهه که »آیا قرآن از منابعى بهره جسته است؟« پرداخته و پس از نقل نظرات دانشمندان مسیحى و یهودى و مستشرقان، منشأ آیینهاى ابراهیمى را از یک سرچشمه دانسته و دلیل همگرایى و هم‌روشى این آیینها را خاستگاه مشترک آنان برشمرده است. در ادامه نظرات یوسف درّةالحداد را مورد نقد و بررسى قرار داده و با مقایسه قرآن و کتب تحریف شده در موضوعاتى چون: اوصاف جلال خداوند در قرآن، راز آفرینش انسان، منزلت پیامبران و داستانهاى پیامبران؛ این را نکته را به اثبات رسانده است که مضامین تُنُک مایه تورات و انجیل هرگز مستند قرآن نمى‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur’an and the Other Doctrines and Cultures (part one)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Hadi Ma’rifat
  • Hasan Hakimbashi
چکیده [English]

This article is the translation of part of Ayatollah Ma’rifat’s writing in response to the misconceptions raised against the Qur’an. In this part, upon comparing and deliberating on the doctrines of both the Qur’an and the Old and New Testaments, the writer has refuted the claim that the Testaments had been the source of writing the Qur’an, and has demonstrated the Qur’an’s independence in expressing the knowledge and the doctrines and its direct reliance on Divine Revelation. He also proceeds to trace the roots of some of the misconceptions and criticisms against the Qur’an which are nowadays brought up by some orientalists or intellectuals, and identifies these doubts as originated from certain early sources. The next part of this article will be published in the next issue.