ادیان الهی از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم

چکیده

هدف این نوشتار تبیین رابطه اسلام با مسیحیت، یهودیت، زرتشت و صابئین است. اسلام با تمامى ادیان حتى ادیان بدون کتاب راه تعامل سالم را باز مى‌داند و از میان همه ادیان با مسیحیت روابط معنوى و مشترکات افزون‌تر دارد. نگارنده بر آن است که اسلام در محیطى مسیحى روحانى زاده شد و این ایده را که حیات هستى و انسانى نفس خداست از مسیحیت وام گرفته است. او همچنین از تعامل اسلام و یهودیت، مسیحیت و سایر ادیان چون زرتشتى و صابَئِى‌گرى سخن مى‌گوید و کثرت‌پذیرى دینى را با روح آیات قرآن سازگار مى‌یابد، چه حقیقت »اسلام« - که آیات قرآن آن را تنها دین پذیرفته در نزد خدا مى‌شناسد - اطاعت و انقیاد از خداوند است و اینکه اراده انسان مطابق اراده خداوند شود هر چند، زبانى که اراده خداوند را براى انسان باز مى‌گوید متفاوت باشد. پژوهنده، مشکل میان ادیان و اسلام به ویژه مسیحیّت و اسلام را مشکل استکبار و برترى‌جویى مى‌بیند، نه مشکل معرفتى؛ چه اینکه میان اسلام و مسیحیت در مبدأ و فرجام هستى یگانگى نظر وجود دارد. تحریف کتابهاى تورات و انجیل، قومیّت دینى و تعصّب نژادى یهودیان و همچنین تفاوت میان اسلام، ایمان، حقیقت جن و فرشتگان از دیگر موضوعاتى است که در این مقاله بدانها به صورت گذرا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revealed Religions from the Viewpoint of the Qur’an

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ayyub
  • Majid Moradi
چکیده [English]

This article incorporates the Persian translation of a lecture by Dr. Muhammad Ayyub, the researcher and professor of Temple University of Lebanon, delivered in the Center for Studies in Islam and Christianity, Belmond University of Tripoli  (Lebanon).     Pointing out the intellectual interactions between Islam and Christianity, Dr. Ayyub states that Islam appeared in a spiritual and Christian climate, and regards the message of Islam as advocating monotheism, unity of mankind, and multiplicity of civilizations and languages comparing the message of Christianity, which was a message of dogmatism and opposition to Judaism. He cites the verses of the Qur’an bearing witness to this viewpoint. He then reviews the general outlook of Islam and the Qur’an on other religions. Furthermore, he considers the distinctive relation between Muslims and the followers of other religions, particularly people of the Scripture, as a relation of peaceful coexistence based on certain foundations. Other topics reviewed in this lecture include Islam and faith from the viewpoint of the Qur’an, distortion of religions, and the philosophy of tribute (jazyeh).