واژگان اضداد در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 مطالعه لغات اضداد در قلمرو آیات قرآن و بررسى کاربرد آنها در معانى ناهمساز است. نویسنده، پس از بحث مختصرى در مورد وجود مشترک لفظى در قرآن، لغات اضداد را از این دست دانسته و »ضدّ« را در اصطلاح به معناى لغتى تعریف کرده که دو معنى دارد و هر یک مخالف دیگرى است. سپس به معرفى آثارى پرداخته که با موضوع »الأضداد« در طول تاریخ توسط لغویان به رشته تحریر درآمده و از »الاضداد« محمد بن قاسم انبارى، ابن سکّیت، أصمعى و قطرب یاد کرده است. در ادامه واژه‌هاى اضداد در قرآن را از نگاه مفسّران و لغویان و با استناد به آیات قرآن به تفصیل مورد بررسى قرار داده است. این واژه‌ها عبارتند از: بین، حَسِب، أخفى، أسرّ، شراء، صریخ، ظنّ، قُرء، مُقْوین، تعزیر، تهجّد و وراء.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Words with Opposite meanings in the Qur’an

نویسنده [English]

  • Muhammad Hasan Rabbani
چکیده [English]

In this writing, single words with opposite meanings, which are part of homonyms in Arabic philology used in the Qur’an are reviewed. 12 examples of such words are given and their literal meanings and their application in the Qur’an are analyzed and the viewpoints of philologists and interpreters in this respect are touched upon.